Touch Bar

Thay Touch Bar MacBook Pro 15-inch 2016 A1707 EMC 3072

Touch Bar MacBook Pro 15 inch 2016 A1707 EMC 3072 1. Thay thế thanh Touch Bar Macbook Pro 15.4 inch A1707 (2016-2017). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm […]

Thay Touch Bar MacBook Pro 13-inch 2017 A1706

Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2017 A1706 EMC 3163 1. Thay thế thanh Touch Bar cho Macbook Pro 13.3 inch A1706 (2016-2017). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm […]

Thay Touch Bar MacBook Pro 13 inch 2018 A1989

Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2018 A1989 EMC 3214 1. Thay thế thanh Touch Bar cho Macbook Pro 13.3 A1989 (2018-2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 16 inch 2019 A2141

Touch Bar Macbook Pro 16 inch 2019 A2141 1. Thay thế thanh Touch Bar Macbook Pro 16.2 inch A2141 (2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm việc. 5. […]

Thay Touch Bar MacBook Pro 15-inch 2017 A1707 EMC 3162

Touch Bar MacBook Pro 15 inch 2017 A1707 EMC 3162 1. Thay thế thanh Touch Bar Macbook Pro 15.4 inch A1707 (2016-2017). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 15 inch 2018 A1990

Touch Bar Macbook Pro 15 inch 2018 A1990 1. Thay thế thanh Touch Bar Macbook Pro 15.4 inch A1990 (2018-2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm việc. 5. […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 15 inch 2019 A1990

Touch Bar Macbook Pro 15 inch 2019 A1990 1. Thay thế thanh Touch Bar Macbook Pro 15.4 inch A1990 (2018-2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn phù hợp và làm việc. 5. […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2019 A2159

Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2019 A2159 EMC 3301 (2 Thunderbolt 3 ports) 1. Thay thế thanh Touch Bar cho Macbook Pro 13.3 A2159 (2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2019 A1989

Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2019 A1989 EMC 3358 (4 Thunderbolt 3 ports) 1. Thay thế thanh Touch Bar cho Macbook Pro 13.3 A1989 (2018-2019). 2. Thay thế cái cũ, hỏng, nứt, hư hỏng thành cái mới. 3. Làm cho thiết bị của bạn trông mới mẻ hơn bao giờ hết. 4. Hoàn toàn […]

Thay Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2020 A2289

Touch Bar Macbook Pro 13 inch 2020 A2289 EMC 3456 (2 Thunderbolt 3 ports) 1. Thay Touch Bar cho Macbook Pro Retina A2289 2020. 2. Sử dụng để thay thế bộ phận bị hỏng hoặc không thể hoạt động. 3. Mỗi mục đã được kiểm tra và trong tình trạng tốt trước khi vận chuyển. […]

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay