Rung

Thay, sửa rung iPhone 14 Plus

Tại sao phải thay cục rung iPhone 14 Plus? Khi sử dụng điện thoại qua một thời gian dài, việc lỗi rung trên điện thoại xảy ra là không tránh khỏi gây không ít phiền toái đến người dùng. Việc iPhone 14 Plus bị mất rung hay rung yếu có thể là do bạn vô tình cài […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 5 44mm

Dịch vụ thay sửa rung Apple Watch Series 5 40mm – 44mm tại KFS Service Apple Watch Series 5 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 5 40mm

Dịch vụ thay sửa rung Apple Watch Series 5 40mm – 44mm tại KFS Service Apple Watch Series 5 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 4 40mm

Dịch vụ thay sửa rung Apple Watch Series 4 40mm – 44mm tại KFS Service Apple Watch Series 4 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 4 44mm

Dịch vụ thay rung Apple Watch Series 4 40mm – 44mm tại KFS Service Apple Watch Series 4 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu rung […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 3 40mm

Dịch vụ thay rung Apple Watch Series 3 40mm – 42mm tại KFS Service Apple Watch Series 3 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu rung […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 3 42mm

Dịch vụ thay rung Apple Watch Series 3 40mm – 42mm tại KFS Service Apple Watch Series 3 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu rung […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 2

Dịch vụ thay, Sửa Rung Apple Watch Series 2 38mm – 42mm tại KFS Service Apple Watch Series 2 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu […]

Thay, sửa rung Apple Watch Series 1

Dịch vụ thay rung Apple Watch Series 1 38mm – 42mm tại KFS Service Apple Watch Series 1 bị hư hỏng rung quả thật sẽ khiến cho người sử dụng gặp nhiều khó khăn. Vì sẽ khó nhận biết được những tín hiệu thông báo khi có cuộc gọi đến. Chính vì thế nếu rung […]

Thay, sửa rung iPhone 14

Khi nào cần thay cục rung iPhone 14? Khi bộ phận rung trên iPhone bị hư thì trường hợp này tuy là hiếm gặp vì cục rung rất khó hư nhưng không phải là không có khả năng bị hư. Một số nguyên nhân dẫn đến cục rung iPhone 14 bị hỏng, không rung cần được thay thế bao gồm […]

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay