Nguồn

Sửa Apple Watch Series 1 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 1 38mm – 42mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 1 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 2 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 2 38mm – 42mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 2 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 4 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 4 40mm – 44mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 4 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 3 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 3 38mm – 42mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 3 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 6 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 6 40mm – 44mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 6 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 5 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch Series 5 40mm – 44mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch Series 5 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch Series 7 mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch series 7 41mm – 45mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch series 7 đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Sửa Apple Watch SE mất nguồn

Dịch vụ sửa mất nguồn Apple Watch SE mất nguồn 40mm – 44mm tại KFS Service Đồng hồ Apple Watch SE đang sử dụng thì bị tắt sập nguồn hay vô tình bị rơi và mất nguồn. Bạn đã thử sạc pin, hard reset Apple Watch bằng tổ hợp phím nhưng máy vẫn không thể […]

Thay nút nguồn/ Touch-ID Macbook Air 13 inch 2018 A1932

Nút nguồn/ Touch-ID Macbook Air 13 inch 2018 A1932 1. Thay thế Nút nguồn/ Touch-ID với cáp linh hoạt cho Macbook Air A1932. 2. Thay thế sản phẩm bị hỏng hoặc không thể chế tạo bằng một cái mới. 3. Mỗi mặt hàng đã được kiểm tra và trong tình trạng tốt trước khi xuất […]

Thay nút nguồn/ Touch-ID Macbook Air 13 inch 2019 A1932

Nút nguồn/ Touch-ID Macbook Air 13 inch 2019 A1932 1. Thay thế Nút nguồn/ Touch-ID với cáp linh hoạt cho Macbook Air A1932. 2. Thay thế sản phẩm bị hỏng hoặc không thể chế tạo bằng một cái mới. 3. Mỗi mặt hàng đã được kiểm tra và trong tình trạng tốt trước khi xuất […]

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay