Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (1x64GB/ 2x32GB/ 4x16GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (1x64GB/ 2x32GB/ 4x16GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (1x64GB/ 2x32GB/ 4x16GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này […]

Nâng RAM 4GB lên 8GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418

Nâng RAM 4GB lên 8GB cho iMac 21.5 inch 2015 A1418 Tên sản phẩm: Ram iMac 8GB (1x8GB/ 2x4GB) 1867MHz LPDDR3 Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 8GB Phù hợp: Các loại dòng iMac 21.5 inch 2015 A1418 Bảo hành: 12 – 24 tháng   Giao tiếp tuyệt vời với người bán: Ram này là […]

Thay mainboard iMac 21.5 inch Retina 4K 2015 A1418

Mainboard iMac 21.5 inch Retina 4K 2015 A1418 Thương hiệu: Apple Tình trạng: Mới 100% Model: A1418 2015 Bộ xử lý: Intel core i5, i7 RAM: 8GB hoặc 16GB RAM 1867MHz LPDDR3 Ổ cứng: 512GB, 1TB hoặc 2TB SSD Màn hình: Hỗ trợ màn hình 21.5 inch với độ phân giải 4096 x 2304 pixel Đồ […]