Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 15 inch 2016 A1707

Thanh Antenna Wi-Fi MacBook Pro 15 inch 2016 A1707 Thương hiệu : Apple Model : A1707 2016 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro 15 inch 2016 2017 A1707. Thanh Antenna Wi-Fi trên MacBook Pro 15 […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2017 A1708

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2017 A1708 (2 Thunderbolt 3 Ports) Thương hiệu : Apple Model : A1708 2017 Trọng lượng 1 gói : 0,01kg / 0,03lb Trọng lượng : 0,6 kg Kích thước : 25 × 15 × 11 cm Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2017 A1706

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2017 A1706 (4 Thunderbolt 3 Ports) Thương hiệu : Apple Model : A1706 2017 Trọng lượng 1 gói : 0,01kg / 0,03lb Trọng lượng : 0,6 kg Kích thước : 25 × 15 × 11 cm Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2018 A1989

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2018 A1989 Thương hiệu : Apple Model : A1989 2018 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro 13 inch 2018 2019 A1989. Thanh Antenna Wi-Fi trên MacBook Pro 13 […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 16 inch 2019 A2141

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 16 inch 2019 A2141 Thương hiệu : Apple Model : A2141 2019 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Thanh Antenna Wi-Fi trên MacBook Pro 16 inch 2019 A2141 được tích hợp trong vỏ máy và không thể […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi MacBook Pro 15 inch 2017 A1707

Thanh Antenna Wi-Fi MacBook Pro 15 inch 2017 A1707 Thương hiệu : Apple Model : A1707 2017 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro 15 inch 2016 2017 A1707. Thanh Antenna Wi-Fi trên MacBook Pro 15 inch 2017 […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2019 A2159

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2019 A2159 (2 Thunderbolt 3 ports) Thương hiệu : Apple Model : A2159 2019 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro 13 inch 2018 2019 2020 A2338 A2289 A2159. Thanh […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2019 A1989

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2019 A1989 (4 Thunderbolt 3 ports) Thương hiệu : Apple Model : A1989 2019 Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro 13 inch 2018 2019 A1989. Thanh Antenna Wi-Fi trên […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13-inch 2020 A2289

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2020 A2289 EMC 3456 Thương hiệu : Apple Model : A2289 2020 Chuẩn Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax) Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antina Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro A2338 A2251 A2159. Thanh Antenna Wi-Fi được tích […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13-inch 2020 A2251

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2020 A2251 EMC 3348 Thương hiệu : Apple Model : A2251 2020 Chuẩn Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax) Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antina Wi-Fi Bảo hành : 3 – 12 tháng Tương thích : MacBook Pro A2338 A2289 A2159. Thanh Antenna Wi-Fi được tích […]

Thay thanh Antenna Wi-Fi MacBook Pro 13 inch M1 2020 A2338

Thanh Antenna Wi-Fi MacBook Pro 13 inch M1 2020 A2338 Thương hiệu : Apple Model : A2338 M1 2020 Màu sắc : Đen Loại sản phẩm : Antina Wi-Fi Bảo hành : 6 tháng, ngoài ra còn có thể lên đến 12 tháng. Tương thích : MacBook Pro M1 2020, A2338, A2289, A2338 A2289 A2159.

Thay Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Air 13 inch 2018

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Air 13 inch 2018 A1932 Thương hiệu : Apple Model : A1932 Loại sản phẩm : Antina Wi-Fi Bảo hành : 6 tháng, ngoài ra còn có thể lên đến 12 tháng  

Thay Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Air 13 inch 2019

Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Air 13 inch 2019 A1932 Thương hiệu : Apple Model : A1932 Loại sản phẩm : Antina Wi-Fi Bảo hành : 6 tháng, ngoài ra còn có thể lên đến 12 tháng  

Thay Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2016 A1706-A1708

Thay Thanh Antenna Wi-Fi Macbook Pro 13 inch 2016 A1706-A1708 Thương hiệu : Apple Model : A1706 & A1708 2016 Trọng lượng 1 gói : 0,01kg / 0,03lb Trọng lượng : 0,6 kg Kích thước : 25 × 15 × 11 cm Wi-Fi : 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Loại sản phẩm : Antenna Wi-Fi Bảo hành […]