Thay quạt tản nhiệt iMac 21.5 inch Retina 4K 2015 2017 A1418

Quạt tản nhiệt iMac 21.5 inch Retina 4K 2015 2017 A1418 Tình trạng: New Model máy: A1418 Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa Quy trình: Khách hành có thể xem trực tiếp Tương thích: Apple iMac 21.5 inch Retina 4K A1418 (2015 & 2017) Bảo hành : 6 – 12 tháng iMac 21.5-inch A1418 là chiếc […]

Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 16GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 16GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 21.5 inch Retina 4K 2017 A1418 EMC 3069 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các loại iMac (Retina 4K, 21.5 inch, 2017) A1418 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]