Thay quạt tản nhiệt iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Quạt tản nhiệt iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 Tình trạng: New Model máy: A1419 Màu sắc: Đen Chất liệu: Nhựa Quy trình: Khách hành có thể xem trực tiếp Tương thích: Apple iMac 27 inch Retina 5K A1419 (2012-2017) Bảo hành : 6 – 12 tháng KFS Service là một trong những địa chỉ uy tín […]

Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 32GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 16GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 8GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 8GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 8GB lên 16GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 4GB lên 64GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 64GB (2x32GB/ 4x16GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 64GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 4GB lên 32GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 32GB (1x32GB/ 2x16GB/ 4x8GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 32GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 4GB lên 16GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 16GB (1x16GB/ 2x8GB/ 4x4GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 16GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời […]

Nâng RAM 4GB lên 8GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419

Nâng RAM 4GB lên 8GB cho iMac 27 inch Retina 5K 2017 A1419 EMC 3070 Tên sản phẩm: Ram iMac 8GB (1x8GB/ 2x4GB) DDR4 2400MHz Tình trạng: Mới 100% Xuất xứ: Chính hãng Dung lượng: 8GB Phù hợp: Các dòng iMac (Retina 5K, 27 inch, 2014-2017) A1419 Bảo hành: 6 – 12 tháng Giao tiếp tuyệt vời với […]