RAM LAPTOP DDR3 8GB Bus 1600 – SAMSUNG

ram laptop ddr3 8gb bus 1600 samsung

– Dung lượng bộ nhớ: 8GB – PC3 – 12800S Bus 1600 – PC3L – 12800S Bus 1600 – Loại sản phẩm: ZIN theo máy – Tình trạng: Mới – Bảo hành: 6 Tháng – Giá trên chưa bao gồm công thay, công thay từ 200K – 500K tùy máy (nếu có)

RAM LAPTOP DDR3 (Bus 1333 / 1600) 4GB – Samsung

ram laptop ddr3 bus 1333 1600 4gb samsung

– Dung lượng bộ nhớ: 4Gb – PC3 – 10600S Bus 1333 – PC3 – 12800S Bus 1600 – PC3L – 12800S Bus 1600 – Loại sản phẩm: ZIN theo máy – Tình trạng: Mới – Bảo hành: 6 Tháng – Giá trên chưa bao gồm công thay, công thay từ 200K – 500K tùy […]

RAM LAPTOP DDR3 (Bus 1333 / 1600) 4GB – KINGSTON

ram laptop ddr3 bus 1333 1600 4gb kingston

– Dung lượng bộ nhớ: 4Gb – PC3 – 10600S Bus 1333 – PC3 – 12800S Bus 1600 – PC3L – 12800S Bus 1600 – Loại sản phẩm: ZIN theo máy – Tình trạng: Mới – Bảo hành: 6 Tháng – Giá trên chưa bao gồm công thay, công thay từ 200K – 500K tùy […]

RAM LAPTOP DDR3 (Bus 1333 / 1600) 2GB – Samsung

ram laptop ddr3 bus 1333 1600 2gb samsung

– Dung lượng bộ nhớ: 2Gb – PC3 – 10600S Bus 1333 – PC3 – 12800S Bus 1600 – PC3L – 12800S Bus 1600 – Loại sản phẩm: ZIN theo máy – Tình trạng: Mới – Bảo hành: 6 Tháng – Giá trên chưa bao gồm công thay, công thay từ 200K – 500K tùy […]

RAM LAPTOP DDR3 (Bus 1333 / 1600) 2GB – KINGSTON

ram laptop ddr3 bus 1333 1600 2gb kingston

– Dung lượng bộ nhớ: 2Gb – PC3 – 10600S Bus 1333 – PC3 – 12800S Bus 1600 – PC3L – 12800S Bus 1600 – Loại sản phẩm: ZIN theo máy – Tình trạng: Mới – Bảo hành: 6 Tháng – Giá trên chưa bao gồm công thay, công thay từ 200K – 500k tùy […]